Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy

Bij het aanschaffen en gebruiken van onze producten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Alinea uitgevers houdt zich hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

  • Alinea uitgevers VOF, gevestigd te Amsterdam

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de verkoop/verzending van de gekochte producten. Bij het bestellen van een boek worden de naam, adresgegevens en een e-mailadres/telefoonnummer opgevraagd. Deze gegevens gebruiken wij om het boek op te sturen. De contactgegevens gebruiken wij om een bevestiging te sturen en om eventueel contact op te nemen in het geval van vragen. Bij het bestellen van een eBook worden alleen de naam, e-mailadres en telefoonnummer opgevraagd. Het eBook wordt na de bestelling via e-mail verstuurd. Het e-mailadres is ook nodig om een account aan te maken, zodat u later nog kunt inloggen gebruik kunt maken van het platform.
  • Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, dan gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u via de mail op de hoogte te houden van nieuwe boeken en andere gerelateerde informatie. Het is op elk moment mogelijk om u weer uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.
  • Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website.

Groepsverband en centrale klantenadministratie

Alinea uitgevers heeft een centrale klantenadministratie. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt door onze klantenservice om te zien welke producten u bij ons heeft zodat we u goed en snel te woord kunnen staan. Of om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie. Onder de gegevens die we binnen onze klantenadministratie gebruiken, vallen uw naam, uw adresgegevens, overige contactgegevens, gegevens over het product of de producten die u bij ons heeft en marketinggegevens.

Recht op inzage, correctie, bezwaar en verwijdering

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u via e-mail om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken uw account en alle persoonsgegevens te verwijderen.

Heeft u een dergelijk verzoek? Dan kunt u uw verzoek richten aan:
Alinea uitgevers, contact@alineauitgevers.nl

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit doorgeven aan:
Alinea uitgevers, contact@alineauitgevers.nl

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Alinea uitgevers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra u aangeeft niet langer uw gegevens aan ons te willen verstrekken verwijderen wij deze op uw verzoek. Uiteraard proberen wij dit verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar nemen een termijn in acht van 14 dagen vanaf het versturen van uw verzoek.

Uw bezoek aan deze site en cookies

Bij het bezoek aan deze website worden geanonimiseerde gebruikersgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld hoe lang iemand op de website doorbrengt en welke pagina’s daarbij bezocht worden. We slaan geen IP-adressen, voorkeuren, browsegeschiedenis en andere persoonsgegevens op bij het bijhouden van de statistieken van onze website. We maken gebruik van een SSL certificaat, waardoor er een beveiligde verbinding is tussen de gebruiker en onze server. Indien u bij het aanschaffen van een product persoonsgegevens invult en naar ons verstuurt, zijn deze gegevens dus beveiligd.

Klantenservice
Als u vragen heeft kunt u ons bellen of mailen. Om u steeds weer snel en zo goed mogelijk te helpen, slaan wij de(ze) contacthistorie en inhoud op.

Beveiligen
Alinea uitgevers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Alinea uitgevers op via contact@alineauitgevers.nl
Alinea uitgevers is als volgt te bereiken:

  • Post- en vestigingsadres: Wibautstraat 150, studio 1.55, 1091GR, Amsterdam
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68499876
  • Telefoon: +31 657772928
  • E-mailadres: contact@alineauitgevers.nl

Klachten?

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij Alinea uitgevers.

Alinea uitgevers heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Alinea uitgevers verstrekt.